Saturday, October 14, 2017

Tālākizglītības kursi "Papīra liešana un ģipša formu veidošana"

Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā
2017. gada 25. novembrī un 2. decembrī plkst. 10.30-14.30
Divu dienu nodarbība.
Pieteikties līdz 15. novembrim
Mērķauditorija: Mākslas izglītības pedagogi, mākslinieki un citi interesenti.
Papīra izgatavošana no papīra masas, kas izgatavota no džinsu biksēm un pārstrādāta biroja papīra.  Vienkāršu veidu apgūšana, kā izgatavot ģipša formas un atspiest tajās papīra masu. Pārrunāsim, kā šīs iemaņas izmantot mākslas nodarbībās. Divpadsmit akadēmiskās stundas. Tiks izsniegts sertifikāts par apmeklēto kursu.
Mācību maksa par kursu: 36,30 eiro un 16,- eiro par materiāliem. Papīra liešanas nodarbības notiks Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā (PMMS), Graudu ielā 59, Cronquist papīra liešanas darbnīcā 120. un 121. telpa (pirmajā stāvā pie kafejnīcas).
Nodarbības vadīs Ilze Dilāne Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja, kas papīra liešanu apguvusi ASV (The Southwest School of Art) un Kristīne Zāna arī Pardaugavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja, profesionāla keramiķe stažējusies Minsterē.
Mācību valodas: latviešu, krievu.
Maksimālais cilvēku skaits grupā: 10
Lūdzu pieteikties pa e-pastu ilze.dilane@gmail.com vai telefonu: 25608690 (Ilze Dilāne)
Vairāk par papīra liešanu var uzzināt šeit: http://ilzedilanesart.blogspot.com/
Šī A līmeņa pedagogu profesionālās pilnveides programma ir saskaņota ar Rīgas izglītības un informācijas metodisko centru. 2015. gada 25. februāra saskaņojuma Nr. RIIMC-15-063. 

Tālākizglītības kursi "Papīrs no abakas un lampas izgatavošana"

PĀRDAUGAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
2017. gada 10. un 11. novembrī plkst. 11.00-15.00
Pieteikties līdz 1. novembrim
Mērķauditorija: Mākslas izglītības pedagogi, mākslinieki un citi interesenti.
Programmas mērķis ir apgūt papīra izgatavošanu no banānkoka šķiedras abaka (Musa textilis), kā arī iepazīties ar šāda papīra īpašībām, un izmantojot šīs īpašības veidot lampas vai trīsdimensionāla objekta dizainu.
Tiks izsniegts sertifikāts par apmeklēto12 akadēmisko stundu kursu.
Mācību maksa par kursu: 36,30 eiro un 16,- eiro par materiāliem. Papīra liešanas nodarbības notiks Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā (PMMS), Graudu ielā 59, Cronquist papīra liešanas darbnīcā 120. un 121. telpa (pirmajā stāvā pie kafejnīcas).
Nodarbības vadīs Ilze Dilāne Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja, kas papīra liešanu apguvusi ASV (The Southwest School of Art)
Mācību valodas: latviešu, krievu.
Maksimālais cilvēku skaits grupā: 6
Lūdzu pieteikties pa e-pastu ilze.dilane@gmail.com vai telefonu: 25608690 (Ilze Dilāne)
Vairāk par papīra liešanu var uzzināt šeit: http://ilzedilanesart.blogspot.com/
Šī A līmeņa pedagogu profesionālās pilnveides programma ar saskaņojuma Nr. RIIMC-15-061

Friday, September 22, 2017

Papīra studija bērniem

Vēl ir dažas vietas papīra studijā. Pirmā nodarbība 4. oktobrī plkst.18:00-19:20.
Iepazīsimies ar papīra liešanas pamatiem, gleznosim ar pigmentētu masu un liksim papīra masu ģipša formās. Darbosimies ar papīru visādos veidos, griezīsim līmesim, plēsīsim. Izpētīsim arī citus materiālus. Var pieteikties bērni 6-10 gadus veci. Bērnu vēcāki var pieteikt savus bērnus Pārdaugavas mūzikas un mākslas  skolā Garudu ielā 59. Vairāk informācija šeit.


Papīra darbnīca un lekcija

Izstāde